Arvonlisävero (ALV) on lakisääteinen kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa liiketoimintana. 

Myyjä perii veron ostajalta myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtionverotukseen. OP Kevytyrittäjä -palvelussa sinun ei tarvitse itse tilittää arvonlisäveroa, vaan palvelumme perii arvonlisäveron automaattisesti jokaisesta myynnistä ja tilittää sen Verohallinnolle.

Kaikki OP Kevytyrittäjä -palvelun käyttäjät ilmoitetaan automaattisesti arvonlisäverovelvollisiksi. Tämän vuoksi kaikkiin laskuihin täytyy sisällyttää arvonlisävero (lukuunottamatta toimialoja, jotka ovat laissa vapautettu arvonlisäverosta).

Pakollinen arvonlisäverovelvollisuus alkaa vasta, kun 12 kuukauden tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Mikäli liiketoiminta on pienimuotoista ja 10 000 euron liikevaihdon raja ei ylity, palvelu palauttaa arvonlisäverot automaattisesti takaisin käyttäjälle. 

Jos vuotuinen liikevaihto on 10 000 - 30 000 euroa, yrittäjä on oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen. Tässä tapauksessa yrittäjä saa pitää osan arvonlisäveroista itsellään. OP Kevytyrittäjä -palvelu huolehtii myös alarajahuojennuksen laskemisesta sinun puolestasi.

Huomioithan että jos yrityksesi tilikausi on pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa. Tämä tehdään kertomalla huojennukseen oikeuttava liikevaihto luvulla 12 ja jakamalla näin saatu luku tilikauden kuukausien lukumäärällä. Kuukausiksi lasketaan täydet kalenterikuukaudet. Näissä tilanteissa huojennukseen oikeutettava liikevaihto lasketaan suhteutetulla tilikauden pituudella.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?