Mistä on kyse?

Yksityiset elinkeinonharjoittajat joiden 12kk tilikauden liikevaihto jää alle 30 000 euroon ovat oikeutettuja arvonlisäveron alarajahuojennukseen. Alarajahuojennus on tehty tukemaan pienellä liikevaihdolla toimivia yrittäjiä, tarjoten heille huojennusta tilitettävästä arvonlisäverosta.

OP Kevytyrittäjä laskee alarajahuojennuksen ja hakee sen automaattisesti käyttäjilleen aina, kun liikevaihto siihen oikeuttaa. Tämä ei vaadi käyttäjältä erillisiä toimia.


Miten alarajahuojennus lasketaan täydelle 12kk tilikaudelle?

Jos liikevaihto jää alle 10 000 euron, saa maksettavan alvin alarajahuojennuksen kokonaisuudessaan takaisin. Kun liikevaihto ylittää 10 000 euroa, alarajahuojennus lasketaan seuraavalla kaavalla täydelle 12kk tilikaudelle: 

vero - (liikevaihto – 10 000) x vero / 20 000)

Esim. 12kk tilikauden liikevaihto on 15 000€ ja yrittäjä laskuttaa yleisen arvonlisäveroprosentin 24% mukaan. Hänen keräämänsä arvonlisävero on siis 3 600€(0,24 * 15 000€).

Koska tilikauden liikevaihto on alle 30 000€ on yrittäjä oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen. Näin ollen yrittäjä saa alarajahuojennusta:

3 600 - (15 000 - 10 000) * 3 600 / 20 000 = 2 700€

ja yrittäjälle jää tilitettävää arvonlisävero vain 3 600€ - 2 700€ = 900€


Miten alarajahuojennus lasketaan alle 12kk pituiselle tilikaudelle?

Jos yrityksesi tilikausi on lyhyempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

Tämä tehdään kertomalla huojennukseen oikeuttava liikevaihto luvulla 12 ja jakamalla näin saatu luku tilikauden täysien kuukausien lukumäärällä. Kuukausiksi lasketaan täydet kalenterikuukaudet.

Huom. Voit tarkistaa tilikautesi pituuden palvelussa “Kirjanpito” -osiosta.

Esim. jos olet aloittanut yritystoiminnan 15.7.2017, on ensimmäisen tilikautesi pituus 15.7 - 31.12.2017. 

Tilikauden liikevaihto suhteutetaan tässä tilanteessa vastaamaan 12kk liikevaihtoa seuraavasti: (15 000€ * 12kk) / 5 kk = 36 000€. Koska suhteutettu liikevaihto ylittää 30 000€ rajan, ei yrityksesi ole oikeutettuarvonlisäveron alarajahuonennukseen.


Haemme alarajahuojennuksen puolestasi

OP Kevytyrittäjä tekee laskutuksesi ja vähennysten perusteella automaattisen kirjanpidon ja koostaa siitä tiedot vuosittaiselle veroilmoitukselle. Haemme sinulle automaattisesti myös alarajahuojennuksen. Kuluvan vuoden alarajahuojennus lasketaan aina seuraavan vuoden tuloksi yrityksellesi. 

Kun veroilmoitukset on toimitettu Verohallinnolle, löydät yrityksesi veroilmoitukset OmaVero-palvelussa:

https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/ 

Löysitkö etsimäsi vastauksen?