Ota YEL-vakuutus, jos kaikki seuraavat väittämät sopivat sinuun.

1. Olen 18–67-vuotias.

2. Olen toiminut yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta.

3. Työtuloni on vuonna 2020 vähintään 7 958,99 euroa.

4. Työskentelen omistamassani yrityksessä.

5. Teen työtä, jota ei kuulu vakuuttaa jonkin toisen eläkelain mukaan.

Vakuutuksen ottamiseen vaikuttaa myös se, kuinka paljon teet töitä ja kuinka suuren osan omistat yrityksestäsi. YEL-vakuutus on oikea vaihtoehto usein myös silloin, jos työskentelet yrittäjänä tilapäisesti ulkomailla. Jos perheenjäsenesi työskentelevät yrityksessäsi, hekin saattavat tarvita YEL-vakuutuksen. Jos olet eläkkeellä ja jatkat työskentelyä yrittäjänä, YEL-vakuutus voi olla joko pakollinen tai vapaaehtoinen.


Laskutatko julkista sektoria ilman YEL-vakuutusta?

Julkiselle sektorille tehdystä työstä tulee Kevan ohjeen mukaisesti tehdä aina eläkevakuutusmaksu, vaikka yrittäjä ei olisi pienen toiminnan vuoksi velvollinen ottamaan YEL-vakuutusta. Tämän vuoksi julkisen sektorin asiakkaasi saattaa pyytää todistusta YEL-vakuutuksesta. Jos et ole hankkinut YEL-vakuutusta, kunta tekee toimeksiannosta JuEL-vakuutusmaksun. JuEL-vakuutuksen osuus laskusta on noin 6-8%. Lisätietoa löydät Kevan sivuilta https://www.keva.fi/tyonantajalle/elakemaksut/palvelussuhteiden-ja-vuosiansioiden-ilmoittaminen/ostopalvelut-ja-muut-toimeksiannot/ 

Löysitkö etsimäsi vastauksen?