Yrittäjä vastaa itse eläketurvastaan ottamalla YEL-vakuutuksen. YEL-vakuutus vaikuttaa eläketurvan lisäksi myös muuhun yrittäjän sosiaaliturvaan. 

YEL työtulosi vaikuttaa oheisiin keskeisiin etuuksiin:

  • Sairauspäiväraha. YEL-työtulon mukaan määräytyy Kelan sairauspäivärahan määrä.
  • Työttömyysturva.Yrittäjällä voi olla mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos hänen YEL-työtulonsa on vuonna 2020 vähintään 13 076 €.
  • Vanhempainpäiväraha. YEL-vakuutuksen mukaan lasketaan Kelan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä osittaisen vanhempainrahan määrä.
  • Vanhuuseläke. Yrittäjän eläke karttuu YEL-työtulon perusteella.
  • Tämän lisäksi YEL-työtulosi vaikuttaa perhe-eläkkeenja työkyvyttömyyseläkkeenmäärään. Yrittäjä voi myös hakea halutessaan osittaista varhennettua vanhuuseläkettätaityöuraeläkettä.


Yrittäjä huolehtii itse työttömyysturvastaan. Työttömyysturvaneuvonnan asiantuntijat löytyvät TE-toimiston työttömyysturvaneuvonnasta. Kehotamme kaikkia palveluamme käyttäviä ottamaan selvää eläke- ja työttömyysturvasta ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Tämän palvelun tavoitteena on tehdä yrittäjän arjesta mahdollisimman helppoa.

Tarvittaessa lisätietoa: TE-toimiston sivuilta ja työttömyysturvalain 2 luvun pykälään 5.

Yrittäjän sairastuessa tai loukkaantuessa hänelle maksetaan päivärahaa YEL-työtulon perusteella. Eli jos yrittäjä on maksanut itselleen vain vähän eläkettä, hän saa pienempää korvausta sairauden tai tapaturman sattuessa, kuin jos hän olisi määritellyt YEL-työtulon korkeammaksi.

Palvelussa yrittäjälle tarjotaan myös vapaaehtoisia vakuutuksia, kuten tapaturma-, vastuu- ja käyttöomaisuusvakuutuksia. Palvelun käyttäjille on dedikoitu tiimi OP Vakuutuksessa, joka kartoittaa yrittäjän tarvitsemat vakuutukset. 

Löysitkö etsimäsi vastauksen?